БСУ и Община Бургас организираха впечатляваща конференция

БСУ и Община Бургас организираха впечатляваща конференция

Над 100 начални учители от 28 училища участваха в научно – практическата конференция „Първокласно начало - от идеята, през практиката към иновацията“.  Идеята е учители, които ще обучават през следващата учебна година първокласници, да споделят свои добри практики.
Университетски преподаватели от БСУ подготвиха пленарни доклади: проф. д-р Мария Алексиева  на тема „Първокласно начало – от идеята, през практиката към иновацията“, проф. д.п.н.   Галя Христозова – „Ограмотяването – начало, отговорност, бъдеще“, проф. д-р  Евелина Динева - „Обучението по математика в 1-ви клас“. Бяха анализирани и интерпретирани основните стълбове в образованието, интерактивни методи за обучение, техники за ограмотяване и четене с разбиране, идеи за ЗИП и СИП по математика.
Учителите представиха над 25 презентации,  организирани в два модула  - „Общи проблеми на педагогическите взаимодействия в началното училище“ и „Проблеми на методиката на обучението по български език и литература и на обучението по математика в началното училище“.
Специален поздрав към участниците в конференцията поднесе Димитър Николов – кмет на Община Бургас.

 

IMG_20190614_090912.jpg
IMG_20190614_090723.jpg
IMG_20190614_085912.jpg
IMG_20190614_091307.jpg
64213050_2366972816693661_8717896231981940736_n.jpg