БСУ и университетът в Къркларели подновиха договора си за сътрудничество

БСУ и университетът в Къркларели подновиха договора си за сътрудничество

Делегация на Бургаския свободен университет – проф. д-р Петко Чобанов – президент, проф. д.п.н. Галя Христозова – ректор, и проф. д-р Милен Балтов – заместник-ректор по научноизследователската и международната дейност, посети университета в Къркларели, Турция.
Ректорите на двата университета - проф. д.п.н. Галя Христозова и проф. Бюлент Шенгьор, преподписаха договор за сътрудничество. Сътрудничеството между двата университета датира от 2013 г. Пред 2019 г. се подписа и споразумение за  обмен на студенти и преподаватели и по програмата "Еразъм+".
Университетът в Къркларели е създаден през 2007 г. и има много от специалностите, които има и в БСУ.
Ректорите обсъдиха възможността за обучение на магистри от Турция и получаване на двойни дипломи, както и други форми на сътрудничество – организиране на летни училища в Бургас, участие в научни форуми, публикуване в научните издания на БСУ и др.

 

IMG_2942.JPG
IMG_3015.JPG