БСУ организира квалификационен курс за студенти, преподаватели и социални работници от Република Казахстан

Бургаският свободен университет организира Международен квалификационен курс на тема: „Европейски модели и практики на социалната работа”. Програмата на курса е разработена от Програмния съвет на специалност „Социални дейности” на БСУ в партньорство с „Предтечи БГ”, компания за академичен и културен обмен с Република Казахстан и казахстанските партньори - Карагандински икономически университет Казпотребсъюз /гр. Караганда/ и ОО „Център за социални услуги”, гр. Караганда, Република Казахстан.

В продължение на 10 дни участниците във форума ще се обучават в създаване на компетентности за организацията и модерното функциониране на системата от социални услуги в България, ще обменят идеи и добри практики в предоставянето на социални услуги за лица и групи в риск в Република Казахстан и Република България, в резултат на което ще се създадат нагласи за оптимизиране на социалните политики в тази област. Програмата е насочена към специалисти, работещи в различни области в системата на социалните услуги в Република Казахстан – държавни служители, социални работници, студенти-магистри. Обучението ще завърши с издаване на сертификат за тематична квалификация на участниците.

От българска страна в практическото обучение ще участват: Областна дирекция „Социално подпомагане” за Бургаска област; Общинска дирекция „Социално подпомагане”, Бургас; Национален център за социална рехабилитация; Кризисен център за лица, жертви на насилие и др. От страна на Република Казахстан ще участват общо 32-ма представители от: Социалното министерство, Евразийски национален университет „Л.Н. Гумильов”, гр. Астана; Казахски национален университет „Ал Фараби”, гр. Алмати; Карагандински държавен университет «Е.А. Букетов», гр. Караганда; Казахски държавен женски педагогически университет, гр. Алмати; Кокшетауски държавен университет „Ш. Аулиханов”, гр. Кокшетау; ОО „Център за рехабилитация на инвалиди „Лайыкты Омир”, гр. Караганда и др.

Научен ръководител на програмата е доц. д-р Ицка Дерижан от ЦХН на БСУ.

Форумът ще бъде открит на 18 юни, понеделник, от 10 часа в зала 208 на БСУ. Ще присъстват Ректорът проф. д-р Васил Янков и зам.-ректорът по НИД и МС проф. дпн Галя Христозова. В един от модулите на обучение ще участва зам.-кметът по образование Йорданка Ананиева.