БСУ отбелязва Международния ден на Черно море

БСУ отбелязва Международния ден на Черно море

Бургаският свободен университет отбеляза на 31 октомври Международния ден на Черно море с промотиране на първия акселератор за синя устойчива  икономика, финансиран по Рамковата програма за изследвания и иновации на ЕС Хоризонт 2020. БСУ е българският партньор по дейността, като за подпомагане могат да се включат, както физически лица, така и организации, които търсят релевантни решения в страните от черноморския басейн. Предвижда се оценените високо кандидатури за акселератора да получат подкрепа под формата на обучения и консултиране, а финансирането е в рамките на проект „Развитие на оптимална и отворена подкрепа на изследванията в Черно море“(DOORS)“ по програма Хоризонт 2020 https://www.bfu.bg/uploads/pages/2021-project-doors-bg.pdf

В рамките на проекта DOORS и на паралелния проект Bridges се развива и инициативата на младите посланици на Черно море. Заинтересованите кандидати за акселератора подават заявленията си в “Black Sea Accelerator Application Form”, а допълнителни запитвания могат да се отправят на адрес: acceleratorblacksea@gmail.com .

thumb_untitled-11.jpg
Screenshot 2023-10-25 160857.png
367378599_2968152579984766_4476323708863729449_n.jpg
368440841_663509695910645_3314797934771341942_n.jpg
396461188_167970376392552_8931601218640105627_n.jpg