БСУ отчете рекордна активност по проекти за 2014 година

БСУ отчете рекордна активност по проекти за 2014 година

БСУ  отчете рекордна активност по проекти за 2014 година
        
Годишната научна сесия, проведена на 29 януари 2015 г. в БСУ, отчете рекордна по обем и ниво проектна активност. Представиха се резултатите от мащабните проекти на БСУ като бенефициент на Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Конкурентноспособност на българската икономика“. Интерес предизвикаха примерите от проектите по Еразъм Интензивни програми и Еразъм Мундус, Учене през целия живот и по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
В самофинансираните от БСУ научноизследователски проекти се откри потенциал за патентоване на много от изобретенията на университетските преподаватели. Чрез спечелените през годината обществени поръчки БСУ се доказа като един от основните доставчици на консултантски и квалификационни услуги в Югоизточния регион за развитие.
В края на сесията се поставиха акцентите в предстоящата активност на БСУ  - Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, бъдещата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и образователния обмен със страните извън Европейския съюз.
 

DSC_8320.JPG
DSC_8364.JPG