БСУ откри новата учебна година

БСУ откри новата учебна година


БСУ стартира новата академична година  с акредитирани   професионални направления и специалности,  с гъвкава и модерна академична политика, с богата и съвременна материална база. През учебната 2016/2017 година е реализиран прием в 15 бакалавърски, 14 магистърски и 5 докторски програми, за които има високо и устойчиво търсене.
Тази година има засилен интерес към БСУ от чуждестранни студенти. В момента в университета се обучават студенти от Русия, Казахстан, Армения, Украйна, Германия, Турция, Украйна, Нигерия, Кипър, Швеция и др., които след едногодишно изучаване на български език продължават в бакалавърските и в магистърските програми. От тази учебна година в БСУ има и Еразъм+ студенти от Португалия, Холандия и Латвия, както и студенти по Еразмус Мундус от Малдиви, Индонезия и докторанти от Пакистан и Непал, които ще прекарат от няколко месеца до 1 година в БСУ. От две години БСУ има образователен франчайзинг в чужбина – в Кипър, като университетът е едно от петте български висши училища, които го осъществяват.

 

DSC_5403.JPG
DSC_5405.JPG