БСУ получи одобрение на пълния кандидатстудентски прием

БСУ получи одобрение на пълния кандидатстудентски прием

Бургаският свободен университет е единственото висше училище в Югоизточна България, което получи одобрение от МОН на целия заявен прием на кандидат-студенти за учебната 2018/19 година от 1440 бакалаври и магистри и 21 докторанти.

Това е в резултат от високата акредитационна оценка, получена от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерски съвет - над 9 от 10 възможни точки, а също и от заетите от БСУ първи места по критериите за регионална значимост в рейтингова система на висшите училища в Република България и добрата реализация на завършилите.

Решението на Министерския съвет от 21.05.2018 г. е през учебната 2018/19 г. да не се финансира обучението в нито едно държавно висше училище на територията на Югоизточна България в професионалните направления Икономика, Администрация и управление и Туризъм. Това поставя БСУ във водеща и конкурентна позиция. Утвърденият прием за БСУ в тези направления за степен бакалавър е 100 студенти в редовна и 100 студенти в задочна форма на обучение.

В специалност "Право" студентите могат да кандидатстват и в редовна, и в задочна форма на обучение, като утвърденият прием е по 70 студенти във всяка форма.

Утвърден е и целият заявен прием по другото търсено направление  Педагогика -  100 места за степен бакалавър и 100 места  за степен магистър.

БСУ е и единственото висше училище в Югоизточна България с акредитирани от НАОА магистърски програми в дистанционна форма на обучение, като утвърденият прием за тях е общо 100 - 40 места  в направление Икономика , 20 места в Администрация и управление, 20 места в Обществени комуникации и информационни науки и 20 места  в Информатика и компютърни науки.