БСУ представлява България по проект Круизи в Черно море

БСУ представлява България по проект Круизи в Черно море

В началото на месец април Бургаският свободен университет съвместно с водещия Международен център за изследвания на Черно море (ICBSS) проведоха стартиращото мероприятие по проект „Круизи в Черно море – устойчиви дейности за круизи и яхти в малък мащаб”.

Проектът има за цел да проучи социо-икономическия и екологичен потенциал за нови модели на дейности за круизи и яхти в малък мащаб и да подкрепи под формата на препоръки устойчивото развитие в региона на Черно море. Партньорите по проекта ще проведат структурирани дискусии със заинтересованите страни на местно и регионално ниво с цел да се проучат конкретни бизнес възможности за региона и да се идентифицират пътища за финансиране и действия за подкрепа на подобни модели.

Проектът ще продължи 15 месеца под координацията на ICBSS съвместно с осем местни и регионални партньори. Освен екипа на БСУ за България, ръководен от проф. д-р Милен Балтов, партньори ще бъдат КЛИМАЗУЛ в Молдова, СМЛ, Държавният университет на Сочи от Руската федерация, Университетът „Овидиус“ – Костанстанца от Румъния, Морската академия на Одеса от Украйна, Държавната морска академия на Батуми от Грузия и Техническият университет Карадениз от Турция.

Проектът е съфинансиран от Европейската комисия в рамките на BSEC PERMIS координирана Акция  «Подкрепа за прилагането на измеренията на Източното партньорство, Северното партньорство и Черноморската синергия».

kick_off.jpg