БСУ приключи проекта „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти в медийния език на пресата в България”

Проект Медиен език БСУПриключи първият проект, спечелен от Бургаския свободен университет, финансиран от фонд „Научни изследвания” на МОН, на обща стойност 600 000 лева. Проф. дпн Галя Христозова, ръководител на проекта „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти в медийния език на пресата в България”, и екипът, съставен от университетски преподаватели, представиха резултатите от тригодишното научно изследване на езика на вестниците в България през периода на членството на страната ни в ЕС, 2007-2013 година.Проект Медиен език БСУ

Партньор на БСУ по проекта е „Триера комюникейшънс” ООД.

По време на изследването са наблюдавани 13 вестника: Труд, Новинар, 24 часа, Капитал, Дневник, Телеграф, Дума, Експрес, Монитор, Сега, Стандарт, 168 часа, Уикенд. Темите, които са анализирани, са: Етнос; Европейски съюз; Криза в политическия и в социалния живот; Криза в културата; Образът на политиците; Протести на гражданите. Проведени са се четири представителни анкети от агенциите: „Медиана”; „Галъп Интернешънъл” и „Сова Харис”. В резултат на мащабната събирателска и научноизследователска дейност, в която участват и студенти по Журналистика, се разработи иновационен модел за формиране на компетентности и диагностичен инструментариум за изследване на използвания медиен език в България спрямо националната идентичност на българина,  културно-историческата компетентност на журналиста и характеристиките на социалната среда.

Проект Медиен език БСУРезултатите от научноизследователската дейност са публикувани в над 35 статии, 2 монографии. Проведена е и научна конференция с над 30 участници от университети в цялата страна. Общо са публикувани над 1700 страници по темата на проекта. В процес на подготовка е обширна монография, включваща цялостната изследователска работа на екипа в периода 2009-2013 година.

В момента БСУ работи по над  10 национални и международни научноизследователски проекта на обща стойност 1 милион и 300 000 лева и над 100 000 евро. Последният проект, спечелен от БСУ, с ръководител отново проф. дпн Галя Христозова, е „Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и надграждане на квалификацията им”. Проектът е с продължителност 20 месеца и включва курсове за квалификация по информационни технологии, чужд език, курсове, свързани с усъвършенстване на преподавателската работа.