БСУ с най-висока оценка и 6 - годишна институционална акредитация

БСУ с най-висока оценка и 6 - годишна институционална акредитация

Бургаският свободен университет получи най-високата акредитационна оценка от НАОА към МС и максимален срок на институционална акредитация,  предвиден от Закона за висшето образование – шест години. Националната агенция за оценяване и акредитация е държавният орган към Министерския съвет, който признава правото на висшите училища да дават висше образование чрез оценяване на качеството на предлаганото от тях обучение.
Най-високата оценка е дадена на БСУ за доброто и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване, за високата квалификация на преподавателския състав, за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания, за осигурените отлични условия на материалната и технологична учебна среда.
На 26 април 2017 година Министерският съвет утвърди целия заявен прием от 1700 студенти за учебната 2017/18 година.

Академичното ръководство поздравява всички преподаватели и студенти и им пожелава да работят със самочувствието и всеотдайността на успяващи хора!