БСУ с още по-добро представяне в Рейтинговата система на висшите училища

БСУ с още по-добро представяне в Рейтинговата система на висшите училища

 

Резултатите от последното издание на Рейтинговата система на висшите училища в Република България (2022 г.) показват, че Бургаският свободен университет е на четвърто място (от 11 висши училища) в професионално направление „Педагогика” и на 7 място в професионално направление „Администрация и управление“ (от 27 висши училища).

По два от индикаторите – „Учебен процес“ и „Реализация на пазара на труда и регионална значимост“ ПН 1.2. Педагогика е на второ място веднага след СУ „Св. Климент Охридски“.

На приложената графика се вижда, че реализацията на завършилите професионално направление Педагогика в Бургаския свободен университет е по-добра.  61,07% от възпитаниците на БСУ започват работа като преподаватели при средно за всички висши училища в страната – 59,42%.

Пак според данните от Рейтинговата система, завършилите БСУ по индикатора безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище (съотношение) са на много ниски нива: за ПН „Администрация и управление ” – 0,97%, за ПН Педагогика – 0,84, ва ПН „Комуникационна и компютърна техника” – 2,98%, „Информатика и компютърни науки” – 3,18%, „Икономика” – 1,59%. По индикатора пегионална реализация с най-високи стойности са ПН Педагогика – 77,42, ПН Психология – 75,59%, ПН Право – 62,63% и ПН Администрация и управление – 54,55%.

Рейтинг-РеализацияпоПедагогика.png