БСУ с водещ панел на Генералната асамблея за Черно море - DOORS

 БСУ с водещ панел на Генералната асамблея за Черно море - DOORS

Четвъртата генерална асамблея на най-големия проект за изследвания и иновации в Черно море „DOORS“, финансиран от Рамковата програма на Европейския съюз „Хоризонт 2020" се проведе от 10 до 13 юни в Кишинев.  Проект „Развитие на оптимална и отворена подкрепа на изследванията в Черно море (DOORS)“ е на стойност близо 10 млн. евро, а генерална асамблея участваха над 40 представители на 37-те партньори по проекта от 15 държави.

Форумът беше открит от проф. д-р Адриан Станика, който е и ръководител на проекта. В рамките на форума бе обсъден постигнатият напредък и предстоящите събития преди края на проекта през 2025 г. БСУ е в основата на работния пакет за работа в синята икономика и създаването на акселератор за син растеж и на форума бе представен от декана и зам.-декана на Центъра по информатика и технически науки проф. д-р Радостин Долчинков и доц. д-р Камен Сейменлийски и от зам.-декана на Центъра по юридически науки доц. д-р Славка Димитрова. Доц. Димитрова координира, в рамките на консорциума, по тематиката за форумите за взаимодействие със заинтересованите страни и в това й качество по време на Генералната асамблея в Кишинев водеше панел с темата за провеждането на Форуми на заинтересованите страни – MAF1 и MAF2 от партньорите по проекта.

20240611_095814.jpg
IMG_5885.JPG
20240611_092736.jpg
448212086_775554008103973_7278586634397505129_n.jpg