БСУ спечели мащабен международен проект

БСУ спечели мащабен международен проект
Проект на БСУ за изучаване на български език в чужбина по програма Еразъм+ ще бъде финансиран с 250 000 евро.
 
Проектът на БСУ "Дигитална трансформация в обучението по БЕЛ (УчаБЕЛ-4.0)" по програма Еразъм+, КА2, Стратегически партньорства в областта на училищното образование, е одобрен и получава финансиране от 250 000 евро. Класиран е от десетки подадени проекти на второ място с 91 точки. Работата по проекта ще продължи 30 месеца (01.11.2023-30.04.2026).
 
Целта на проекта е чрез дигитална трансформация и използване на възможностите на 4.0. да се подпомогне обучението по български език на ученици, които живеят и учат в чуждоезикова среда и владеят/или не владеят основите на българския език.
 
В рамките на проекта ще се разработят специфични методически електронни ресурси за обучение по български език като първи и български език като втори, ще се повиши квалификацията на учителите в направление дигитална компетентност и в направление обучение по български език.
 
Партньори на БСУ са пет училищата и организации на българите в чужбина, в които се изучава български език:
Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия; 
Българско училище за роден език, Будапеща, Унгария; 
Българско училище „Св. Св. Кирил и Методий“ , Хага, Нидерландия; 
Българско неделно училище „Аз Буки Веди“, Кьолн, Германия;
Българско училище „Св. Св. Кирил и Методий“ към фондация Heritage Languages & Cultures,  Никозия, Кипър.
 
Екип: проф. д.п.н. Галя Христозова, проф. д-р Мария Алексиева, доц.д-р Веселина Жечева, преп. Гергана Кирова
Ръководител: проф. д.п.н. Галя Христозова