БСУ спечели нов международен проект с Литва

БСУ спечели нов международен проект с Литва. Проектът „E-Mentoring (Електронно менторство): Иновативни умения и компетентности за започване на нова работа” е по програма LLP KA3 ICT и е 3 - годишен. Партньори по проекта са: Social Innovation Fund от Литва, Vytautas Magnus University Distance study centre и European Partnership от Литва, Merseyside Expanding Horizons Ltd. от Великобритания, ANNANET: Pertti Vihonen Oy Ltd. от Финландия, Volkshochschule Göttingen e.V от Германия, Speha Fresia Societa’ Cooperativa от Италия и VentureQuest Ltd, LLC – Courtney Price от САЩ.

Основната идея на проекта е да идентифицира и използва най-удачните решения за обучение, базиращи се на съвременните ИКТ (web 2.0, Moodle, и др.), за осъществяване на електронно менторство e-Mentoring. Проектът предлага нови пътища за подобряване на уменията и компетенциите на студентите във висшите образователни институции, професионалните образователни организации, и на възрастните, които работят или се занимават с предприемаческа дейност, което ще стимулира и окуражи присъствието им на пазара на труда. Този иновативен подход се базира на съвместно учене по групи, творческо решаване на проблеми, експериментално учене, критично и творческо мислене. Разработеният модел на електронно менторство ще подкрепя дистанционното, автономно, независимо учене, ръководено от ментори, и ще даде възможност на учещите се да прилагат своите знания незабавно в практиката.