БСУ стартира проект за изграждане на Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги

Нов проект в БСУ

UCDO BFUБургаският свободен университет стартира проект за изграждане на Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  и е на стойност 307 449 лева. В продължение на 22 месеца ще бъдат обучени 120 човека в 4 магистърски програми и в 20 курса за външни потребители. Ще бъдат закупени три софтуерни приложения за създаване на виртуална лаборатория, оборудвана с работна станция, IP камери и специален интерактивен мултимедиен проектор.  

Информация за специалностите в магистърските програми и курсовете за външни потребители ще бъде дадена по време на информационните дни, които екипът на проектът планира да организира.

Според ръководителя на проекта доц. д-р Мария Алексиева, Центърът за дистанционно обучение ще дава възможност на настоящи и бъдещи студенти, както и на хора извън  университета, без ограничения във връзрастта, да съвместяват едновременно професионалните си ангажименти и академичното си обучение във виртуална среда. Проектът ще изготви изцяло логистиката на този вид модерно и съвременно обучение - подготовка на експерти и преподаватели, осигуряване на възможности за самостоятелно планиране и разработка на гъвкави учебни програми, предоставяне на методическа работа и материална база: електронни и мултимедийни помагала, програмни модули,  достъп до електронна библиотеката, създаване на хранилище на учебни компоненти. Виртуалната лаборатория ще бъде на разположение на студентите, които дистанционно ще обработват вече получените знания и ще получават експертни консултации.

Проектът ще се реализира от 4 екипа университетски преподаватели: екип за организация и управление на проектните дейности; експертен екип за разработване на нормативната база на Центъра за дистанционно обучение; екип за разработване на програми и курсове за обучение и мултимедийни методически помагала и екип за програмно-техническо обезпечаване на работата на УЦДО.

"Изграждането на този център за дистанционно обучение гарантира една устойчивост, тъй като след приключването на проекта функционирането на центъра ще продължи. Университетът ще създаде необходимите условия за успешното стартиране на проекта - каза проф. д-р Васил Янков, ректор на БСУ, и изрази надежда, че новите магистърски програми и курсове ще стартират успешно и ще положат началото на дистанционна форма на обучение в институцията.