БСУ учредител на Групата за адаптиране на стандарти за иновации при БИС

bdsБургаският свободен университет е единственият институционален представител от страна на образователните и научните организации в новосъздадената Европейска работна група (Технически комитет по БДС) за адаптиране на стандартите на ниво ЕС област „Управление на иновациите”. Другите учредители са Министерството на икономиката, енергетиката и туризма; Националният статистически институт, Търговско-промишлената палата – Пловдив, представител на нестопанските организации и три иновативни български фирми. БСУ ще се представя в заседанията и решенията по тези нови стандарти от зам.-ректора по УД и водещ в областта на иновациите доц. д-р Милен Балтов.