БСУ - в най-значимото издание за градове и региони

БСУ - в най-значимото издание за градове и региони

На 30 юни от 18.00 ч. ще се състои представянето на най-значимото за годината научно издание за градове и региони – книгата "Преосмисляне на устойчивостта при прехода към регенеративна икономика". Онлайн представянето на книгата (линк за регистрация: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-rethinking-sustainability-restore-springer-book-presentation-160291085953Rethinking Sustainability. RESTORE Springer Book Presentation. Biglietti, Mer, 30 giu 2021 alle 17:00 | Eventbrite е организирано от Университета Сапиенца (Рим), а Бургаският свободен университет е представен от зам.-ректора по НИД и МС проф. д-р Милен Балтов, който освен автор на глава за синята икономика е един от четиримата главни редактори на изданието и водещ дискусант на форума.

Книгата, включваща 18 глави и 29 автори от 15 държави в Европа и Азия по тематиката за кръговата и регенеративната икономика и възможните градски и регионални решения, е издание на Шпрингер в престижната поредица „Бъдещето на градовете“. Освен дискусия с избраните шест автори на глави участниците във форума ще получат безплатен достъп до електронната версия на изданието. https://www.springer.com/gp/book/9783030718183

1624951937869.jpg