БСУ води по най-важните индикатори в рейтинга на университетите

БСУ води по най-важните индикатори в рейтинга на университетите

Бургаският свободен университет традиционно води по най-важните индикатори в рейтинговата система на висшите училища в Република България. Потвърждение за това са данните на Министерство на образованието и науката за 2016 г. и публикация от водещата новинарска медия offnews.bg на тема „Студентите все по-недоволни от висшето образование в София.  В публикацията във фокус са най-важните за образованието на студентите индикатори.За студентите най-добре се преподава право в Бургаския свободен университет
БСУ е водещ в класацията по отношение на удовлетвореността от учебния процес с оценка от 9.91 при максимална 10. Това е резултатът за професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Тук БСУ е първи и мини-класациите – съответно за направление „Право“ и за направление „Комуникационна и компютърна техника“.
По критерия удовлетвореност от учебната среда Бургаският свободен университет заема първите три места сред всички направления и всички висши учлища (от 335 получени резултата) със своите „Обществени комуникации и информационни науки“, „Право“ и „Комуникационна и компютърна техника“. БСУ е начело по този показател и за направление „Информатика и компютърни науки“, а в направление „Икономика“ е трети.
БСУ е на първо място по оценка на материалната база във всички споменати направления - „Обществени комуникации и информационни науки“, „Право“, „Икономика“, „Комуникационна и компютърна техника“ и „Информатика и компютърни науки“. В направление „Право“ БСУ е на първо място и по два други много важни показателя - интензивност на обучението и удовлетвореност от административното обслужване.
По критерия подкрепа за участие на студенти в научноизследователската дейност студентите на БСУ са му отредили първи местата в направленията „Право“, „Икономика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“ и „Обществени комуникации и информационни науки“. Традиционно, БСУ е на първо място в рейтинга сред всички направления и всички висши училища (от 335 резултата) по оценката на библиотечния фонд.
Специален повод за гордост са първите места на БСУ едновременно по регионална значимост и по възможности за мобилност на студентите в международен план. Заслужава да се цитира намерението на 88,64%от бъдещите випускници на направление „Комуникационна и компютърна техника“ да се реализират в региона – ясен знак за инвеститорите и усилията на местната власт. Единствено за Бургас и за Югоизточния регион има толкова висок резултат, София и направление „Национална сигурност“ следва със 75%. БСУ е на първо място по регионална значимост и по възможности за мобилност и в направленията „Икономика“ и „Право“ и не случайно ядрото от юридически кадри и бизнес елитът в региона на Южното Черноморие вече е от възпитаници на отбелязалото наскоро своя 25-годишен юбилей висше училище.