Бургаският свободен университет ще бъде във фокуса на гарантираното от държавата студентско кредитиране

На среща в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), на 30 юли беше даден символичен старт на новата гарантирана от българската държава в лицето на МОМН схема за студентско кредитиране. Както Бургаският свободен университет вече информира, това са кредити, които освен напълно гарантирани са и с възможно най-ниската лихва за страната (7 %), без всякакви такси и подлежащи на изплащане едва след дипломирането на студента. От 20 август реално ще започне издаването на необходимите документи за кредитите, както от университетите, така и банките.

Бургаският свободен университет беше посочен като първият, при който информационната кампания се води и чиито кандидатстуденти и настоящи студенти в редовно обучение ще са сред облагодетелстваните от тази мярка на българската държава. С кредита ще може да се покрият изцяло таксите за обучение през целия срок на следването.