Бургаският свободен университет тържествено отбеляза 25-годишнината от своето създаване

Бургаският свободен университет тържествено отбеляза 25-годишнината от своето създаване

„Първите 25 години са години на създаване, на доказване, на укрепване - най-съзидателните години в историята на едно висше училище. Перспективата е една - да продължим да бъдем „Новата идея в образованието“, да утвърждаваме Бургаския свободен университет като авторитетен образователен, научен, интелектуален, международен, квалификационен и културен център“- каза в приветственото си слово пред участниците в юбилейното тържество проф. дпн Галя Христозова, ректор на университета.  В чест на юбилея президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов беше удостоен с най-високото академично отличие Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет, присъдено му от Академичния съвет за изключителен принос в създаването, развитието и утвърждаването на университета и за всеотдайния му и непрестанен труд за издигане авторитета на висшето училище. „Наградата осмисля моя професионален път. Възприемам това звание като оценка на общата ни работа. Бургаският свободен университет е наше общо дело, кауза на всички нас“ –отговори в академичното си слово проф. Чобанов.

С юбилейни плакети „25 години БСУ“ бяха удостоени досегашните ректори на университета проф. дхн Данаил Бончев, акад. Евгений Головински, проф. д-р Борис Янков, проф. д-р Васил Янков, почетен ректор, и сегашният ректор проф. дпн Галя Христозова. Почетни плакети получиха чл.кор.проф. Александър Янков и акад. Иван Попчев – Доктор хонорис кауза на БСУ и членове на Настоятелството, всички досегашни и настоящи зам.-ректори, декани на факултети,  ръководители на звена, членовете на Настоятелството,  областният управител Вълчо Чолаков и кметът Димитър Николов.

В рамките на тържествата се откри юбилейна научна конференция на тема „Новата идея в образованието“ с участници над 150 преподаватели от 30 висши училища и академични институции от страната и чужбина – партньори на БСУ по национални и международни проекти за сътрудничество и обмен. 

Ректорът проф. дпн Галя Христозова откри нова лаборатория по електроснабдяване, предназначена за обучение на студенти от Центъра по информатика и компютърни науки, оборудвана със съвременна апаратура, експериментално производство, дарена на университета от фирмите: Siemens; Schneider Electric; EVN; Старт Инженеринг  и КИК Инженеринг, Бургас.

На юбилейното тържество присъстваха: народните представители  Стефан Кенов, Дияна Йорданова,  Румен Желев, ген. Михо Михов, Нено Влайков;  вицеконсулът на Република Турция в Бургас г-жа Айшен Йозсой, областният управител на Област Бургас Вълчо Чолаков, кметът Димитър Николов, председателят на Общинския съвет Костантин Луков, областният управител на Област Стара Загора инж. Георги Ранов, главният изпълнителен директор на Лукойл България Сергей Андронов, членовете на Настоятелството, зам.-областни управители, зам.-кметове, ректори на висши училища и др. 

Поздравителни адреси изпратиха: министър-председателят Бойко Борисов; министърът на МОН Меглена Кунева; министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, народните представители от Бургаски избирателен район, ректори на висши училища и др.

Вестник за 25 –годишнината на БСУ

Проф. д-р Петко Чобанов подарява току що връчената огърлица Доктор  хонорис кауза  на доц.д-р Мария Ганева, първият декан на Педагогическия факултет, един от основателите на университета,  дългогодишен съратник на проф. Чобанов, работили заедно от създаването на университета до днес.
DSC_5310.JPG
DSC_5254.JPG
DSC_5325.JPG
DSC_5271.JPG
20160920_134332.jpg