CERN отново в Бургаския свободен университет

 CERN отново в Бургаския свободен университет

На 9 януари 2017 г. студенти и преподаватели от Центъра по информатика и технически науки (ЦИТН) към Бургаския свободен университет, съвместно с ученици от бургаски училища, участваха в семинар на тема: „Развитие на експерименталната наука в CERN”. 

Семинарът беше открит от Декана на ЦИТН проф. д-р инж. Радостин Долчинков. Българският учен-изследовател Александър Христов, работещ по експериментални програми в CERN, разказа за проектите на CERN  и възможностите за работа по съвместни проекти.  
 

DSC_6207.JPG