Четири големи български компании предоставят стипендии на студентите от ЦИУН в БСУ

Четири големи български компании предоставят стипендии на студентите от ЦИУН в БСУ

Вземи своите 1000 лв. студентска стипендия!

Четири големи компании, три, от които от Бургаска област, вече ще подкрепят амбициозните студентите от ЦИУН, като им предоставят студентски стипендии в размер от 1000 лв. за една академична година.

Диневи Груп, Фондация „Европейски инициативи – Димитър Янков“, Интернешънъл Груп и Стройколукс ООД приеха идеята на професор д-р Васил Янков, да се създаде  „Стипендия на Декана“ в ЦИУН. Стипендията е вид награда за студентите, които се развиват и самоусъвършенстват.

„Стипендията на Декана“ се присъжда в основните направления на ЦИУН – Счетоводство и контрол, Маркетинг, Бизнес администрация, Финанси.

 

Една стипендия от 1000 лв. на името на Йордан и Динко Диневи, предоставена от „Диневи груп“ за един студент по  „Счетоводство и контрол“.

Две стипендии по 1000 лв. на името на Димитър Янков, предоставена от Фондация „Европейски инициативи – Димитър Янков“ за двама студенти, един по „Бизнес администрация“ и „Финанси“.

Една стипендия от 1000 лв. на името на Янчо Патриков, предоставена от „Интернешънъл груп“ за един студент по „Маркетинг“.

Една стипендия от 1000 лв. на името на Христо Томов, предоставена от „Стройколукс“ за един студент по „Бизнес  администрация“.

 

Кандидатствай в две стъпки! 

Не оставяй друг да вземе твоите 1000 лв. стипендия.

  1. Изпрати Заявление до Декана на ЦИУН.
  2. Придружи заявлението с европейски формат на CV.

Условия за кандидатстване

За да кандидатстваш за стипендиите трябва:

1. Да си студент записан във втори, трети или четвърти курс, редовна форма на обучение в ЦИУН.

2. Да си взел кредитите от началото на периода на обучение до момента на кандидатстването за стипендията.

3. Да имаш добър успех за предходната академична година и да си вземал участие в извънаудиторни дейности.