Делегация на БСУ в университет РУМЕЛИ, Р Турция

Делегация на БСУ в университет РУМЕЛИ, Р Турция

Делегация на Бургаския свободен университет, водена от проф. д-р Петко Чобанов – президент на БСУ, проф. д-р Милен Балтов– ректор, проф. д-р Мария Алексиева – заместник-ректор и Гергана Кирова – началник на отдел „Международно сътрудничество“, посети Истанбулския университет РУМЕЛИ, Р Турция.

Ректорите на двата университета - проф. д-р Милен Балтов и проф. д-р Хазим Тамер Додурка, подписаха договор за сътрудничество. Беше подписано и междуинституционално споразумение за  обмен на студенти и преподаватели по програма "Еразъм+".

Университетът РУМЕЛИ е създаден през 2015 г. и е недържавно висше училище. В каталога с образователни програми присъстват и голяма част от програмите, по които се обучават студентите в БСУ.

По време на официалната среща присъства и зам.-ректорът на университет РУМЕЛИ – проф. д-р Бейхан Болак Хисарлигил. Бяха обсъдени направленията, в които ще се реализират съвместни дейности - участие в научни форуми, публикуване в научните издания на БСУ и университет РУМЕЛИ, обмен на добри практики, участие в съвместни проекти и др.

снимка-3-7.11_.JPG
снимка-7-07.11_.JPG
снимка-8-7.11_.JPG
снимка-2-7.11_.JPG