Делегация от Техническия университет Мара в Малайзия посети БСУ

Делегация от Техническия университет Мара в Малайзия посети БСУ

Делегация от Техническия университет Мара в Малайзия посети Бургаския свободен университет на 29.09.2014 г. Групата се състои от преподаватели и професори от Изследователския институт по счетоводство в Университет Мара и се ръководеше от проф. д-р Омар - Директор на Института по счетоводство и доц. д-р Даруз – ръководител на Азиатско-тихоокеанския център за устойчивост към Института.

Подписан бе Меморандум за разбирателство между БСУ и Техническия университет Мара. Ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова изрази своята увереност, че това е първата стъпка към по-нататъшното успешно сътрудничество между двете страни. Обсъждаха се възможности за обмен на студенти и преподаватели по програма „Еразъм+“ през 2015-2016 академична година, организиране на летни училища, реализиране на съвместни проекти и научни форуми.

Технологичният университет Мара е най-големият университет в Малайзия със 180 000 студенти. Създаден е през 1956 г. и досега се разраства с бързи темпове като освен основният кампус в Шах Алам, Селангор, има още 12 кампуса в цялата страна, 6 сателитни кампуса в Шах Алам, 11 сателитни кампуса в други части на страната и 21 колежа. Университетът предлага обучение в над 500 академични програми.

 

thumb_dsc_74271.jpg