Ден на отворените врата в БСУ

Ден на отворените врата в БСУ

На 12 декември 2017 г. в Бургаския свободен университет се проведе Ден на отворените врата за учениците от 11 и 12 клас на училищата в Бургас и областта.
Събитието беше посетено от над 500 ученици   от бургаските средни училища .  Специално за Деня на отворените врата дойдоха и ученици от СОУ „Г.С.Раковски“, Ямбол.
 Освен четирите основни структурни звена на БСУ – Центърът по юридически науки, Центърът по икономически и управленски науки, Центърът по хуманитарни науки и Центърът по информатика и технически науки,  в проявата взеха участие Университетската библиотека и  Отделът по международно сътрудничество. Чуждестранните студенти, които се обучават в БСУ, представиха страните си, националната си кухня, традиции и култура. В своеобразното  интернационално изложение взеха участие студенти и докторанти от Непал, Индия Португалия,  Холандия и Русия, облечени в националните си костюми.
Учениците се запознаха с уникалната материална база, в която студентите се обучават – специализирани лаборатории, компютърни класове, съдебна зала, радио и телевизионно студио и др.
Денят на отворените врата е ежегоден за БСУ. Провежда се за девета поредна година. Досега над  10000 ученици, родители и граждани са имали възможност да разгледат университета по време на проявата и да се запознаят с възможностите и условията за кандидатстване.

 

обща чужд.ст_.jpg