Дипломите на БСУ се признават в Турция

 turkey

Република Турция 

СЪВЕТ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

21 октомври 2011 г.  

Относно: Признаване на Бургаския свободен университет 

С настоящото Ви информираме, че обучението в Бургаския свободен университет в България е официално признато от Съвета за висше образование (YOK), Турция. 

Процесът на академична еквивалентност на дипломите, присъждани в чужбина, се регулира от Закона за висше образование № 2547 / точка 7 и в съответствие с Правилника за признаване на дипломите за висше образование. 

Принципите на оценяване и документите, необходими за кандидатстване за признаване на дипломите, са посочени в Правилника за признаване на дипломите за висше образование, който може да бъде намерен на официалната интернет страница www.yok.gov.tr 

Искрено Ваш, 

Проф. д-р Юсуф Зия Осджан

Президент

Съвет за висше образование (Y.O.K.)

Билкент, Анкара

ТУРЦИЯ