Дискусионен клуб „Дебати” набира нови членове

Днес силата на властта е съизмерима с умението да се убеждава и чрез убеждаване да се печелят съмишленици.

На студентите в БСУ се дава възможност да усъвършенстват комуникативните си умения и да развият способности за убеждаващо говорене чрез участие в дискусионен клуб „Дебати”.

Могат да кандидатстват студенти от всички специалности. Всеки желаещ трябва да подготви мотивационно писмо, в което да обърне внимание на няколко неща:

  • защо смятам, че е необходимо в БСУ да има такъв клуб;
  • какви са личните ми мотиви за участие в този клуб;
  • кои са най-интересните за мене теми, по които искам да дебатирам.

Мотивационното писмо се представя на комисията, провеждаща кастинга, и се защитава устно. Един от въпросите най-вероятно ще е „Как си представяте работата на дискусионен клуб „Дебати”?”

Инвестицията в знания, умения и компетенции е най-ценната инвестиция. Работете за себе си, за да започне след това и светът да работи за вас!  

Мотивационните писма изпращайте до 30 ноември на адрес: debati@bfu.bg

Не забравяйте да посочите името, специалността, курса, в който сте, както и телефон и електронен адрес за обратна връзка. 

В края на месец ноември 2010 г. ще се проведе кастинг за сформиране на състава на клуба, за което ще ви информираме допълнително.

 Очакваме ви!