Дни на Jobtiger в БСУ. 09.04.2009 г. 13.04.2009 г.

На 09. 04. 2009 г. от 14.00 часа в зала 220 на Бургаския свободен университет ще се проведе предварителна среща със студенти от Бургаския свободен университет с Jobtiger, на която ще  се дискутират следните теми: 

  • Презентация Jobtiger

1. Какво е форум "Кариери"?

2. Защо да участвам?

3. Как да се подготвя?

4. Как да се представя? 

  • Презентации от Министерството на държавната администрация и административната реформа и Нестле България. 

1. Развитие в Държавната администрация.

2. Нестле България - компанията отблизо.

3. Развитие в Нестле България.