Достъп до базите данни на Scopus и Science Direct

За да ползвате отдалечен самоуправляващ се достъп до базите данни на “Elsevier” Scopus  и Science Direct са необходими следните стъпки:

1. Всеки един потребител трябва да има институционален имейл адрес с разширение …@bfu.bg

Не се приемат адреси като  gmail.com, yahoo.com  и др.

2. Преди да  се регистрира за отдалечен достъп всеки потребител следва да има индивидуален профил, т.е. да е регистриран в базата данни Scopus и Sciense Direct. За да си направите профил от страницата на библиотеката,  влезте в посочените бази данни или използвайте адресите:

За SCOPUS  http://www.scopus.com

За ScienceDirect  http://www.sciencedirect.com

3. След като имате профил можете да се регистрирате заscopus  отдалечен достъп до базите данни чрез връзката Remote access activation. Това е връзката, която ползвате когато влизате в базата данни извън университетската мрежа. При активиране на отдалечен достъп, потребителите могат да ползват Sciense Direct  и Scopus отвсякъде.

4. Повече информация можете да намерите на блога “ Научни ресурси” на: http://resursi.blogspot.com/2011/03/o.html или  на видеото на http://trainingdesk.elsevier.com/videos/manage-your-remote-access-to-sciverse-sciencedirect

 5. На www.scopus.com  можете да разгледате публикациите на авторите от  университета. Авторовият  профил в Scopus може да се актуализира чрез използването на новия бутон за обратна връзка от страницата на съответния автор – „Request author detail corrections”. На авторите са предоставени редица  възможности, с които те могат да информират Elsevier за промените, които биха искали.