Доц. д-р Галя Христозова - заместник – ректор на БСУ – с международен приз

Диплом за изключителен интелектуалец на 21 век получи доц. д-р Галя Христозова - заместник–ректор на БСУ.

Призът е от Международния биографичен център в Кеймбридж, Великобритания и е под наслов: “2000 изключителни интелектуалци на 21 век”. Той се присъжда на доц. Христозова за изключителен принос в областта на хуманитарните науки.

Номинацията на доц. Христозова е за многобройните ù научни публикации, за приноса ù в обучението по български език, за организирането на редица научни прояви, подпомагащи развитието на хуманитарните науки.

Проф. Чобанов и доц. Христозова получиха покана и за доживотно членство в Международната биографична асоциация, основана през 1976 г. в Кеймбридж от Международния биографичен център. Това е най-голямата и престижна организация на професионалисти и академици в света, които чрез диалог и сътрудничество спомагат за постигане на бъдеще на мир и разбирателство. В нея членуват представители от повече от 100 страни.