Доц.д-р Лина Анастасова участва с доклад на международна конференция

Зам. деканът на ЦИУН доц. д-р Лина Анастасова участва през м. юли с доклад на голяма международна конференция, организирана от ATLAS и University of Brighton по проблемите на културния туризъм. Докладът беше на тема "Marketing impact of Bulgarian heritage destinations’ web sites: evaluation survey analysis" и беше включен в маркетинговата секция на конференцията, чийто патрон беше кметът на град Брайтън.