Експерт от Bulgarian Online Research с участие в студентки клуб „Мениджър“

Експерт от Bulgarian Online Research с участие в студентки клуб „Мениджър“

Юлия Маркова, специалист Performance, Training & Development в Bulgarian Online Research, бе гост-лектор на поредното събитие на студентски клуб „Мениджър“, състояло се на 14 ноември 2023. Г-жа Маркова сподели със студентите същността и особеностите на съвременния мениджмънт, като акцентира върху ключови аспекти, формиращи успешен подход в управлението на екипи. Тя сподели добри практики, насочени към изграждане на лидерски стил, изтъквайки важността на комуникацията, ценностите и фирмената култура при управлението на хора. Участието на специалисти от практиката не само предоставя ценни наставления за бъдещите мениджъри, но и ги вдъхновява да развиват уменията си в областта на лидерството. 

BOR-YM-3.png
BOR-YM-4.png