Експерти от Европейската комисия по усвояване на парични средства от структурните фондове на Европейския съюз посетиха БСУ

Експерти от Европейската комисия по усвояване на парични средства от структурните фондове на Европейския съюз посетиха БСУ.

Николас Петропулос – експерт в Комисията на ЕС по изготвянето на доклада за способността на България да усвоява парични средства от структурните фондове и Макис Мавропулос, сътрудник за България и местен експерт по усвояването на Европейските парични фондове, посетиха Бургаския свободен университет.

Те бяха приети от Зам.-ректора по НИД и МС доц. д-р Галя Христозова, която ги информира за международните връзки и дългосрочни контакти на БСУ с университети и академични образователни институции от Европейския съюз, с които университетът има подписани протоколи и споразумения за сътрудничество.

За високия европейски статус на университета говори и фактът, че БСУ е член на Европейската асоциация на университетите и притежава международен сертификат по ISO 9001:2000, сподели пред гостите доц. Христозова. Тя увери европейските дипломати, че институцията разполага с необходимия административен потенциал за разработване на документите, свързани с планираното стратегическо развитие и оперативни програми за усвояване на Европейските структурни фондове.

Гостите изразиха надежда, че взаимните контакти с БСУ ще се разширят и задълбочат с присъединяването на България към Европейския съюз и налагането на европейските стандарти в областта на висшето образование. Бургаският свободен университет, като най-голямата образователна институция в Югоизточна България, намиращ се в град, който е външна граница на Европейския съюз, има реална възможност и капацитет за сътрудничество в областта на въвеждане и усвояване на Европейските структурни фондове.