Еразъм без хартия в БСУ

Еразъм без хартия в БСУ

БСУ е сред първите четири университета в страната, който се присъедини напълно към новата инициатива „Еразъм без хартия/Erasmus Without Paper(EWP)”. Събитието е факт в университета година преди официалното мигриране към „Еразъм без хартия“ и се реализира с нулев бюджет и благодарение на професионализма на администраторите по Еразъм+ и служителите от отдел „Информационно обслужване“ в БСУ.

Бургаският свободен университет използва пълната функционалност на „Еразъм без хартия”. Предвидена е дигитализация на целия административен процес съгласно инициативата „Европейска студентска карта“ и  Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения.