Europe Code Week 2023 в АЕГ

Europe Code Week 2023 в АЕГ

На 20.10.2023 г. Бургаски свободен университет в партньорство с Английска езикова гимназия „Гео Милев“ Бургас, организираха развлекателни учебни часове на тема „Hour of Code, Minecraft Adventurer“ в рамките на Европейската седмица на програмирането „Europe Code Week 2023„, която се провежда в периода от 7 до 22 октомври 2023. Учениците се запознаха с алгоритми и програмиране, играейки „Hour of Code, Minecraft Adventurer„. Участниците постигнали ненулев резултат получиха електронен сертификат за своето участие в Европейската седмица на програмирането.

8A.jpg
8Б.jpg
9Д.jpg