EVN България заяви работодателски интерес към студенти от БСУ

EVN България заяви работодателски интерес към студенти от БСУ

 

На среща между ръководството на ЦИТН и EVN България, проведена на  4.12.2014 г. в БСУ, бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между университета и EVN България за обучение на кадри в областта на енергетиката чрез студентски практики, стажантски програми, квалификационна дейност, осигуряване на работни места. На срещата присъстваха и представители на ПГЕЕ „К. Фотинов”, с които бяха обсъдени възможности за провеждане на ученически стажове в БСУ и в EVN.
 Представителите на EVN България -  Юлия Тенева, ръководител отдел „Човешки ресурси“, инж. Здравко Братоев, ръководител отдел „Централни операции“ и инж. Димчо Костов, ръководител отдел „Координация външни организации“, инициираха сключване на рамков договор и стартиране на бъдеща съвместна дейност.

EVN България е част от EVN AG – водеща австрийска компания с централа в най-голямата австрийска федерална област - Долна Австрия. EVN AG е динамично развиваща се компания , листвана на Виенската борса, със стабилни позиции на европейските енергийни пазари.
Групата EVN България е създадена в началото на 2005 г. , реализира бизнес дейности в областта на разпределението и продажбата на електрическа енергия в Югоизточна България, както и  в областта на възобновяемите енергийни източници.