Евроклъстери посетиха лабораторията за социални иновации на БСУ

Евроклъстери посетиха лабораторията за социални иновации на БСУ

В рамките на големия форум «Клъстерите срещат регионите», който се проведе в периода 13-15 септември 2023 г., делегация от клъстери от 7 европейски региона посети Бургаския свободен университет и се запозна с функциите на Лаборатория за мултидисциплинарни иновации и обществени предизвикателства в Черно море (Black Sea Multidisciplinary Innovation Laboratory towards Social Changes – BS MILab). Сред целите на BS MILab  е да осигурява трансфер и обмен на знания и добри практики между национални и международни научни организации, технологични центрове и сходни лаборатории, както и да осигурява приемственост «университет-образователни институции» чрез интегриране на съвместни образователни програми в областта на социалното предприемачество.

Доц. д-р Тодор Костадинов, преподавател в Центъра по информатика и технически науки, демонстрира морския и въздушните дронове на лабораторията, а докторант Кольо Орешков от същото структурно звено, сподели опита си по време на експедиция с ползването на морски дрон през месец август.

В рамките на събитието и във връзка с празничния 15-ти септември, ректорът на БСУ - проф. д-р Милен Балтов и зам.-ректорът - проф. д-р Мария Алексиева заедно с ръководителя на екипа по „Социална икономика“ в Генерална дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП“ към Европейската комисия, връчиха сертификатите и печатното издание на сборника от международната годишната конференция „Студентско научно творчество“ на отличените ученици от Профилираната гимназия за романски езици ,,Г. С. Раковски“ - град Бургас с профил „Предприемачество“.

Отличени бяха: Владимир Стоев от 9А клас (Предприемачество с френски език) за доклада си „Специфики на учениците със сензорни нарушения. Възможност за използване на жестовия език в образованието“  и Валерия Праматарова, Женя Христова, Ния Обретенова и Ния Славова от 10Г клас (Предприемачество с испански език) за доклада си „Предизвикателства пред кръговата икономика – анализ и решения по примера на Метро – кеш енд кери и туроператорска агенция Сийон ЕООД“. Ръководител на ученическите екипи е доц. д-р Виляна Русева от Център по икономически и управленски науки“ към БСУ и преподавател в профил „Предприемачество“ към ПГРЕ ,,Г. С. Раковски“- град Бургас.

viber_изображение_2023-09-15_12-44-41-567.jpg
IMG_8707.PNG
IMG_8705.jpg
viber_изображение_2023-09-18_10-46-40-451.jpg
viber_изображение_2023-09-15_10-59-55-932.jpg
viber_изображение_2023-09-15_10-59-56-188.jpg