Еврокомисар Меглена Кунева посети БСУ

На 10 април, петък, първият български европейски комисар Меглена Кунева изнесе публична лекция в БСУ на тема ”Европейският съюз - сила за промяна”. Тя беше посрещната от зам.-ректора на БСУ проф. дпн Галя Христозова.

„Хората от обединена Европа трябва да имат активна позиция, сила и увереност в себе, европейски критерии и изисквания, които да отстояват в глобализиращия се свят”, каза г-жа Кунева пред студенти, преподаватели, стопански ръководители, общественици. Комисарят за защита на потребителите обърна особено внимание на мястото на младите хора в Европейския съюз, нуждата от професионалисти, които да променят обществото и предизвикателствата, които стоят пред тях в Обединена Европа. Финансовата компетентност, повишаването на информираността на гражданите по въпросите, свързани с Европейския съюз, както и многообразието на дигиталния свят, търговията през Интернет и какви права имаме в дигиталното пространство, бяха още част от темите, дискутирани в БСУ.

Европейският комисар изтъкна още, че до края на тази година в България ще влезе и единната система за трансгранични плащания в Европа /СЕПА/, която обхваща всички членки на Европейския съюз, като допълни, че от изключително значение е приключването на изграждането на общия пазар да мине през самите потребители.

Посещението на Меглена Кунева в Бургас е по покана на депутата от Европейския парламент доц. д-р Маруся Любчева. На лекцията присъства и областният управител Любомир Пантелеев.