Фондация „Евгений Мосинов“ ще подпомага студенти от БСУ

Фондация „Евгений Мосинов“ ще подпомага студенти от БСУ


     „Създаването на Фондацията е в памет на моя съпруг Евгений Мосинов. Той обичаше и ценеше особено много преподавателската си дейност в БСУ, работата си със студентите, мотивираше ги да мислят и да се развиват в областта на правото “- каза на пресконференция днес в Бургаския свободен университет съпругата Илияна Тодинова, която представи мисията и целите на Фондация „Евгений Мосинов“ .
Фондацията е създадена с цел подпомагане и стимулиране на талантливи студенти от БСУ. Тя ще насърчава участието им в научни изяви, в обучителни семинари с представители на държавни, общински институции, с представители на съдебната власт, с неправителствени организации, с представители на академични общности и др. в областта на правото. Новоучредената фондация намира широка подкрепа сред колегите и партньорите на Евгений Мосинов в Бургас и в страната. Представители на адвокатските колегии в Пловдив и София, издателства на специализирана литература, представители на бизнеса са изразили желание за подкрепа и съвместна дейност. „Този широк обществен отзвук и колегиална подкрепа ми дават основание да се надявам на разширяване и на подпомагане дейността ни занапред“ - каза още Илияна Тодинова.  
      На пресконференцията присъстваха президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов, ректорът проф. д.п.н. Галя Христозова, проф. д-р Силви Чернев - програмен координатор в ЦЮН, които изразиха пълната си подкрепа и съдействие.  Бургаският свободен университет и Фондацията ще си партнират при организиране на национални състезания за студенти по Право, при организиране на конференции за студентско научно творчество, при учредяване на стипендии за талантливи студенти.
.

 

57034663_389286371923279_4049969455059435520_n.jpg
57297804_442692796480622_9066618834495995904_n.jpg
1.jpg
b-20529-i-IwNQORexS3sp9X3YgzR8.jpg