Генералният консул на Република Турция посети БСУ

Генералният консул на Република Турция посети БСУ

 

За първи път в своя дипломатически мандат генералният консул на Република Турция в Бургас г-жа Сенем Гюзел посети Бургаския свободен университет.
На среща с президента на БСУ проф. д-р Петко Чобанов и с ректора проф.д.п.н. Галя Христозова г-жа Гюзел се информира за двустранните академични връзки и  дългосрочни контакти на Бургаския свободен университет с университети и академични образователни институции от Турция. Ръководството на университета запозна генералния консул с партньорството на БСУ с турски университети по международни проекти, най-вече в областта на студентските и преподавателските мобилности по програма „Еразъм+“.
Бяха обсъдени възможностите за обучение и взаимен обмен на студенти с университети в Турция и издаването на двойни дипломи, както и организирането на съвместни културни, научни и образователни форуми