Гл.ас.д-р Радостина Иванова - почетен консул на Австрия в Бургас

Гл.ас.д-р Радостина Иванова - почетен консул на Австрия в Бургас

Република Австрия открива свое почетно консулство в България със седалище в Бургас и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Бургас, Добрич и Варна. Решението на Министерския съвет е гласувано на 12 октомври 2016 година. Правителството дава съгласието си за почетен консул да бъде назначена Радостина Иванова-Мишинева. Тя е главен асистент доктор по юридически науки, преподава в Бургаския свободен университет по трудово право и обществено осигуряване. От 2002-2004 г. гл. ас. д-р Радостина Иванова - Мишинева е зам.-областен управител на Бургаска област, а от 2004 до 2005 г. - съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройство.
С разкриване на почетно консулство на Република Австрия в България ще се разширят и задълбочат българо-австрийските отношения в областта на икономиката, образованието, културата, туризма. Ще се осигури административно обслужване на австрийските граждани – туристи и постоянно живеещи в България.