Гл.ас.д-р Радостина Иванова - почетен консул на Австрия в Бургас

Гл.ас.д-р Радостина Иванова - почетен консул на Австрия в Бургас

Република Австрия откри своето първо почетно консулство в България със седалище в Бургас и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Бургас, Добрич и Варна. Преподавателят по трудово право в БСУ гл.ас.д-р Радостина Иванова встъпи в длъжност на изискана церемония, на която присъстваха зам.-външният министър на Австрия Михаел Линхарт, посланикът на Австрия в България Роланд Хаузер, ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова, областният управител Вълчо Чолаков, зам.-кметовете Красимир Стойчев и Чанка Коралска и др.

Радостина Иванова-Мишинева е главен асистент, д-р по юридически науки, преподава в Бургаския свободен университет по трудово право и обществено осигуряване. От 2002 г. до 2004 г. гл. ас. д-р Радостина Иванова - Мишинева е зам.-областен управител на Бургаска област, а от 2004 до 2005 г. - съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройство.

„С разкриване на почетно консулство на Република Австрия в България ще се разширят и задълбочат българо-австрийските отношения в областта на икономиката, образованието, културата, туризма“ - каза в приветственото си слово зам.-министърът на външните работи Михаел Линхарт. Той изрази желание за съвместно сътрудничество с Бургаския свободен университет  по проект, включващ унивреситетските библиотеки в България, за разширяване на знанията в областта на историята, културата, изкуството и литературната критика на Австрия, историята на Европа и света, както и Европейска интеграция и балканистика.
Австрийските дипломати приеха поканата на проф. дпн Галя Христозова да посетят университета при една от следващите си визити в Бургас.