Годишна научна сесия на БСУ

NID2011На 30.11.2011 г. в Бургаския свободен университет се състоя първата Годишна научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти за 2011 г. Проф. дпн Галя Христозова – заместник – ректор по научноизследователската дейност, представи проектите на университета, обособени в три групи – международни проекти, национални проекти и проекти с вътрешно финансиране.

Беше организирана изложба с публикациите по проектите - монографии, учебници, студии, статии. Над 50 са изданията по проекти за 2011 г., като една част от тях подпомагат и учебния NID2011процес на студентите.

Научният форум беше излъчван онлайн и можеше да се наблюдава по Интернет.

Програма

 

Видео запис от сесията