Големи отличия на Студентския научен форум

snt2012Приключи Националният конкурс за студентско научно творчество.  Форумът е ежегоден и се провежда за 13-ти пореден път в БСУ. Своите доклади представиха студенти от БСУ, УНСС София, Академия на МВР, ВТУ „Тодор Каблешков”, ТУ Габрово, Университет „Проф. Асен Златаров”, Колеж по телекомуникации и пощи, София, БАН  и др. Общо над 130 участници с над 90 доклада се състезаваха в съответните категории: бакалаври, магистри и докторанти. 

В категорията бакалаври до 3 курс първа награда получи Биляна Николова от БСУ, специалност „Право”, 3 курс, с доклад на тема ”Съдържание на брачния договор”, научен консултант гл. ас. Анна Чолакова. 

Във втората категория, бакалаври 4 курс, магистри и докторанти, първо място бе присъдено на Димитър Тонев, БСУ, специалност „КСТ”, 4 курс, с доклад ”БСУ - партньор в образователния процес на децата в „Училище по роботика”, научен консултант доц. д-р Радостин Долчинков.SNT2012

Специалната награда на Ректора за най-добра студентска разработка получиха Ангела Пранарова, БСУ, спец. „Журналистика”, 4 курс с доклад на тема ”Изкуството в националния ефир – приоритет или задължение”, научен консултант доц. д-р Тодор Георгиев и Катя Шахларска, БСУ, спец. „Социални дейности и консултиране”, 2 курс с доклад „PAS – предизвикателство в социалната работа”, научен консултант доц. д-р Румен Бостанджиев. 

Наградата за научно ръководство бе присъдена на доц. д-р Тодор Георгиев, преподавател в ЦХН на БСУ. 

Наградените разработки ще бъдат включени в ежегодния сборник “Студентско научно творчество” и ще участват в аналогични конкурси на други висши училища.

Класиране

 

SNT2012