Гостуващ лектор представя нов език за програмиране

На 20.12.2012 г. в зала 207 на БСУ от 17:00 часа ще се проведе среща с разработчика на новия програмент език Зирон (Ziron Programming Language) Колин Стюарт (Colin Stewart).

Представянето ще бъде на английски език.

Темата на лекцията представлява интерес за всички студенти от ЦИТН. Входът е свободен като могат да присъстват и външни гости.

Повече информация за продукта може да намерите в интернет на следните адреси: