Готово е изданието от Конференцията за студентско научно творчество през 2014 г.

Сборник от конференцията за СНТ 2014 в БСУИзлезе от печат сборникът с доклади от Националната конференция за студентско научно творчество през 2014 г.

За 15-та поредна година организаторът и домакин на мероприятието - Бургаският свободен университет, привлече най-амбициозните възпитаници на висши учебни заведения от цялата страна. Конкурсът се превърна в традиция и утвърдена платформа, върху която младите надежди на България градят основата на бъдещите си реализации, вдъхвайки живот на иновативни и креативни идеи в съответната област на научна си компетенция.

Всички студенти от БСУ, които имат разработки публикувани в сборника, могат да получат екземпляри в стая 213 на БСУ.