Грипна ваканция в БСУ

Във връзка с обявената Национална грипна епидемия, с цел ограничаване риска от заболеваемост и на основание Заповед на Ректора, се преустановяват учебните занятия в БСУ, считано от  9.11.2009 г. до 15.11.2009 година. През посочения период ще се провеждат само предварително насрочени изпити при спазване на необходимите санитарно-хигиенни изисквания.