Hewlett-Packard в БСУ

Hewlett-Packard в БСУ

 

Новата магистърска програма „Интегрирани компютърни системи и комплекси” към ЦИТН организира посещение на  представители на  Hewlett-Packard за България. Така центърът продължи традицията за насочване на обучението към практиката с участие на представители на бизнеса и практиката.В рамките на семестъра студентите слушаха  лекции на тема „High Performance Computing”, изнесени от водещи специалисти на Hewlett-Packard Enterprise в България. Бяха представени компютърни клъстери, работещи в България, и тяхното място в световните Топ 500.

Интерес предизвика споделеният практически опит на лекторите в реализацията и поддържането на  клъстерни системи у нас и в чужбина.