Имате оригинална идея, свързана със Земята и Космоса?

Имате оригинална идея, свързана със Земята и Космоса?

Бургаският свободен университет организира за пореден път международното състезание на НАСА - International Space Apps Challenge по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

Най-големият хакатон NASA SpaceApps Challenge ще се проведе на 1 и 2 октомври  2022 година едновременно в над 100 различни локации в целия свят. БСУ е домакин на състезанието в Бургас, в което могат да се включат екипи от всички възрасти.
Състезателите ще имат за задача в рамките на 48 часа да разработят и представят проект на концептуално ниво, на ниво прототип, или завършено решение. Решенията могат да бъдат: мобилни приложения; софтуер; хардуер; визуализиране на данни; платформа за разрешаване на проблеми и други идеи, които допринасят за изследването на Космоса и подпомагат подобряването на живота на Земята. Всяко решение трябва да се свързано с конкретно предизвикателство.

Регистрирайте се тук и се включете в световния хакатон!