Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БСУ 

кани всички редовни и задочни студенти (без първи курс) и преподаватели на

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

 На 18 октомври 2010 год. в стая 207 на БСУ от 14.00 ч. ще се проведе информационна среща относно възможностите, които предоставя секторна програма ЕРАЗЪМ за мобилност на студенти и преподаватели в рамките на Европа.

 ЗАПОВЯДАЙТЕ!